Medya Ödülleri

Tek bir kategori, yüzlerce aday.

Henüz ne olduğu bilinmeyen bir ödül.

Alışılmamış, eşi benzeri görülmemiş bir yarışma.

Belki bir gün burada olur.

Belki, bir gün...